Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Prehľad Vyhľadať informácie

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Hlavná stránka. Informácie o Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na portály www.obchodny-register.com.

Základné informácie
Meno firmy:Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Popis:Činnosť:
- žiadosti o pripojenie, zmluvy o dodávke zemného
plynu
- reklamácie, zmeny kontaktných údajov zákazníkov
- poradenstvo
IČO:35815256
DIČ:SK2020259802
Základné imanie:52287322000 Sk
SK-RatingRating Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Posledná aktualizácia:2005-09-19T06:10:12+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-19T06:11:08+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Akciová spoločnosť
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému návzu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.+421-(2)-5869 1111
Tel.(037) 6911111
Tel.(037) 6912392
Tel.(037) 6570111
Tel.(037) 6570211
Tel.(037) 6570221
Tel.(037) 6537023
Tel.(037) 6537024-5
Tel.(031) 5523933
Tel.(031) 5527901
Tel.(031) 5529618
Tel.(037) 6571504
Tel.(042) 4434333
Tel.(046) 5522321
Tel.(046) 5422645
Tel.(046) 5422120
Tel.(056) 6452213
Tel.(056) 6452270
Tel.(056) 6452276
Tel.(056) 6451111
Tel.(056) 6888888 - poruchová služba
Tel.(056) 6727030
Tel.(056) 6725199
Tel.(056) 6723531
Tel.(055) 6491111
Tel.(055) 6437470
Tel.(055) 6221915 - poruchy
Tel.(056) 6301111
Tel.(02) 58691111
Tel.(02) 53415123
Tel.(02) 53415590
Tel.(038) 5321090
Tel.(038) 5326365
Tel.(038) 7605071
Tel.(038) 7602451
Tel.(035) 7911111
Tel.(035) 6430339
Tel.(035) 6430340
Tel.(035) 6430338
Tel.(035) 6430337
Tel.(02) 58693491
Tel.(02) 58693492
Tel.(02) 58693493
Tel.(02) 58693494
Tel.(02) 58693495
Tel.(055) 6492113
Tel.(055) 6492114
Tel.(055) 6492136
Tel.(055) 6492117
Tel.(055) 6492118
Tel.(055) 6492285
Tel.(041) 5142322
Tel.(041) 5142324
Tel.(041) 5142325
Tel.(041) 5142331
Tel.(041) 5142335
Tel.(041) 7242212
Tel.(045) 5335122
Tel.(045) 5479240
Tel.(041) 4324436
Tel.(034) 7723602
Tel.(033) 7421688
Tel.(033) 6422342 - operátor
Tel.(033) 6451152 - operátor
Tel.(033) 6453034 - operátor
Tel.(033) 6453040 - operátor
Tel.(033) 6454000 - operátor
Tel.(033) 6454972 - operátor
Tel.(033) 6453032 - sekretariát
Tel.(033) 6451150 - obch.kancel
Tel.(033) 6451151 - obch.kancel.
Tel.(033) 6453029 - stred.preprav.plynu
Tel.(033) 6400280
Tel.(033) 6400281
Tel.(033) 6400282
Tel.(044) 5524385
Tel.(043) 4221038
Tel.(043) 5382281
Tel.(032) 7722362
Tel.(032) 7722365
Tel.(032) 7722369
Tel.(033) 7623015
Tel.(042) 4321483
Tel.(034) 6514740
Tel.(034) 6645066
Tel.(032) 6580045
Tel.(033) 5515126
Tel.(048) 4231333
Tel.(048) 6113230
Tel.(036) 6316791
Tel.(047) 4652292
Tel.(047) 4652293
Tel.(047) 4652294
Tel.(052) 4525001
Tel.(053) 4472861
Tel.(031) 7020658
Tel.(031) 7020659
Tel.(031) 7020660
Tel.(047) 4831765
Tel.(037) 6426021
Tel.(047) 5621085
Tel.(047) 5624353
Tel.(052) 7192372
Tel.(052) 7192375
Tel.(052) 7192376
Tel.(058) 7881744
Tel.(058) 7881745
Tel.(058) 7881746
Tel.(053) 4423749
Tel.(053) 4423874
Tel.(031) 5520046
Tel.(031) 5520047
Tel.(055) 4898394
Tel.(056) 6323790
Fax+421-(2)-5341 5123
Fax(037) 6537023
Fax(037) 6537024-5
Fax(031) 5529618
Fax(042) 4430791
Fax(056) 6421696
Fax(055) 6492155
Fax(056) 6301123
Fax(02) 53415123
Fax(02) 53415590
Fax(035) 6430337
Fax(033) 6423336 - sekretariát
Webstránka:
PopisWeb
Domovská stránkahttp://www.spp.sk
Webstránkahttp://www.spp.sk
Webstránkahttp://spp-nitra.edb.sk
Webstránkahttp://spp-bratislava.edb.sk
Webstránkahttp://spp-kosice.edb.sk
Webstránkahttp://spp-zilina.edb.sk
Webstránkahttp://spp-zvolen.edb.sk
Webstránkahttp://spp-bratislava-nivy.edb.sk
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICSPLY-0003
SKNIC interné ID144115188075858161
Adresa:
Adresa
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
tranzitná preprava zemného plynu
riadenie plynárenskej sústavy SR a tranzitnej sústavy SR
výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu
výroba a predaj tepelnej energie
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa §4 zák.č. 110/1964 Zb.
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska
opravy a montáž meradiel
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
projektová činnosť v investičnej výstavbe
vykonávanie protikoróznych izolácií
vykonávanie inžinierskych stavieb
revízie a skúšky tlakových nádob
plynoinštalatérstvo
revízie a skúšky plynových zariadení
montáž a servis protikoróznych zariadení
oprava plynospotrebičov
geodetické práce
elektroinštalatérstvo
opravy a údržba motorových vozidiel
montáž a opravy vyhradených motorových zariadení
revízie elektrických zariadení
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia
vodoinštalatérstvo
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení
vstrelovanie expanznými prístrojmi
kopírovacie služby
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
ubytovacie služby, školiace a rehabilitačné stredisko
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
verejná cestná nákladná doprava
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch
osobitné zásahy do zemskej kôry
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel
výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení (telefónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy) po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
zisťovanie a overovanie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území
požičiavanie motorových vozidiel
umývanie motorových vozidiel
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
opravy zdvíhacích zariadení
verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb
nákup a predaj vykurovacích plynov (zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike)
prevádzka a údržba plynárenských zariadení (zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na stránke sk-fin.com.

Diskusia